Det är inte så dumt att ha fel ibland;
det betyder ofta att man lär sig något nytt.

What Is Skepticism?
Vetenskapsteori

Spön i backen vill jag inte vara ute i ett regn som står som.

When knowledge grows, confusion grows as well.