Religionsfrihet

Humanisterna

Det övernaturligas problem

Vetenskap har inget syfte; det är en metod.

Alla påhittade idéer och förklaringar ligger som en smutsig dimma över den fantastiska verklighet som vi försöker förstå.
Medan vetenskap bygger på tvivel, öppenhet och respekt för kunskap, bygger pseudovetenskap på dogmer och slutenhet.